top of page

תוכנת מעקב וגיבוי המתעדת את  הפעילויות בנייד 

אפשרות לראות את כל מה שקורה בטלפון הנייד

כל שיחות הטלפון מוקלטות ומועברות למחשב או לנייד שלך

כל שיחות הוואטסאפ יופיעו אצלך, גם אם נמחקו מהטלפון הנייד

מיקום ומעקב אחר הטלפון

.שליטה מלאה ובקרה על הפייסבוק, וייבר, גלישה לאתרים ועוד

מחירים

‏‏לכידה.PNG

058-6177777

התקנת התוכנה מחייבת גישה פיזית למכשיר

לא ניתן להתקין את התוכנה מרחוק

ולא ניתן להתקין על פי מספר הטלפון

התוכנה לא פועלת במכשירים בהם אין גלישת אינטרנט

   IPHONE התוכנה אינה מתאימה למעקב אחר אייפונים

חשוב 

● חל איסור מוחלט להיעזר בתוכנה לצרכי האזנת סתר שאינה חוקית.

● רוכש שיעשה בתוכנה שימוש שאינו חוקי, יישא במלוא האחריות.

לא נהיה אחראים לכל נזק, עברה על החוק, הפסד ואי נעימות העלולים להיגרם משימוש הנוגד את תנאי השימוש של האתר ושל החוק 

על הרוכשים לשימוש במדינת ישראל חל חוק האזנת סתר הישראלי.

שרית

bottom of page