הדגמה לביצוע התקנה

שם משתמש וסיסמה יש לקבל בוואטסאפ
058-6177777